PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kateřina Casado, provozovatel webové stránky www.la-hoda.cz, je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků při registraci na svých webových stránkách užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Použití osobních údajů

Osobní údaje získané od zákazníků při registraci na webové stránce www.la-hoda.cz mohou být provozovatelem stránky použity pro komunikaci se zákazníky prostřednictvím emailu, rozesílání obchodních sdělení, propagaci obchodu či výrobků nebo průzkum zákaznických preferencí.

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedených skutečností a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Tento souhlas může zákazník kdykoliv odvolat a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí každého obchodního sdělení nebo emailem na info@la-hoda.cz.

Ochrana informací

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Více informací na https://mailchimp.com/legal/privacy/. Na naší webové stránce nepoužíváme cookies.